Những việc của nghiệp vụ cơ bản kế toán bán hàng

Nghiệp vụ cơ bản của một nhân viên kế toán bán hàng như thế nào?
Sẽ có 4 nghiệp vụ cơ bản của một kế toán bán hàng mà bạn cần phải quan tâm trước khi bắt đầu vào làm một công việc mới. Nếu bạn chưa hiểu về những công việc cần phải làm thì bạn có thể tham khảo thêm bài viết này: Kế toán bán hàng làm những công việc gì

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói

1. Bán hàng theo báo giá hợp đồng
Kế toán xuất phiếu xuất kho, hóa đơn cho khách hàng theo báo giá và hợp đồng đã giao kết.
Định khoản
Nợ TK 111, 131        Tổng giá thanh toán
Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàng (giá bán trước thuế GTGT)
Có TK 3331       Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
Đồng thời ghi:
Nợ TK 632               Giá vốn hàng bán
Có TK 152, 156…

2. Bán hàng có chiết khấu thương mại
Định khoản
2.1. Ghi nhận doanh thu
Nợ TK 111. 131..      Tổng giá thanh toán
Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàng
Có TK 3331      Thuế GTGT (nếu có)
2.2. Ghi nhận giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 152, 156…
2.3. Ghi nhận chiết khấu thương mại
Nợ TK 521                Chiết khấu
Nợ TK 3331             Thuế GTGT(nếu có)
Có TK 111, 131 Tổng tiền chiết khấu

3. Giảm giá hàng bán
Nếu hàng mua về không đúng theo hợp đồng KH thỏa thuận và đồng ý lập biên bản việc giảm giá hàng bán. Khi đó KT lập hóa đơn giao cho khách hàng và hạch toán giảm giá và ghi sổ.
Định khoản
Nợ TK 532      Giảm giá hàng bán
Nợ TK 3331      Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
Có TK 111

4. Hàng bán trả lại
Nếu phát hiện hàng mua về không đúng, khách hàng trả lại hàng. Kế toán lập phiếu nhập kho căn cứ vào số hàng hóa bị trả lại, và ghi sổ kho.

Tìm hiểu: ketoandongphong.com


Định khoản
4.1. Nhận lại hàng bị trả lại
Nợ TK 154, 155, 156,…
Có TK 632     Giá vốn hàng bán
4.2. Thanh toán
Nợ TK 531    Hàng bán bị trả lại
Nợ TK 3331 Thuế GTGT (nếu có)
Có TK 111, 112, 131,…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

bạn cần mua chung cư mini Xuân Đỉnh ở ngay 490 triệu nội thất cao cấp

Căn hộ chung cư Gallery an cư hoàn hảo trong lòng thủ đô

Căn hộ mini Tân Xuân 580tr giá rẻ